Børnefyssen er en klinik hvor der arbejdes familiecentreret. Børnefyssen er specialiseret i rådgivning, terapi og motorisk træning til børn og unge 0-18 år.

I behandlingen/terapien bruges kroppen som indgangsvinkel til at arbejde med børnene og de unges udfordringer.

For mange børn giver det mening at arbejde med deres udfordringer i handling og aktivitet.

Det kropslige sprog og den motoriske mestring, medvirker til at terapien giver mening for børnene.

Når jeg sammen med barnet arbejder kropsligt, bliver børnene en aktiv medspiller i arbejdet og løsningen af udfordringerne.

Ofte vil forældre eller omsorgspersoner inddrages og deltage aktivt i terapien.

I terapien arbejdes der på alle niveauer med såvel sanseapparatets reaktion, den motoriske kunnen, følelsesregulering og kognitive processer.

Børnefyssen tager sig hovedsagelig af:

  • Træning af børn med forsinket eller umoden motorik
  • Behandling af psykisk skrøbelige børn
  • Behandling af funktionelle lidelser
  • Terapi til børn med neuropsykiatriske diagnoser
  • Særlig sensitive børn
  • Terapi til børn med tilknytningsforstyrrelser
  • Vurdering og beskrivelse af motorisk kunnen
  • Vejledning i motorisk stimulering
  • Undervisning og kurser i motorisk udvikling og terapi med kroppen som indgangsvinkel.

 Terapien og træningen er individuel men familiecentreret og der er altid deltagelse af en forældre eller anden kendt omsorgsperson, hvis barnet er under 14 år.

Der kan bestilles tider ved at kontakte mig på mail: boernefyssen@yahoo.dk, eller på mobil: 2622 6105.
Børnefyssen bor på Kronprinsessegade 20, 1306 København K.